آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

محدثه پوررحیمی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

راحیل زارعی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

حنانه حاجي زاده

1387/10/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه حياتي

1386/10/29

دبستان دخترانه سما

اميره جاسمي

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

اهورا بلالي پوربندري

1389/10/30